برنامه های وبی پیشرو – Web app manifest

برنامه های وبی پیشرو – Web app manifest

پیش از این در بحث چیستی PWA گفتیم یک برنامه‌ی وبی پیشرو همانند نرم افزارهای غیر وبی در دستگاه کاربر قابل نصب است و آیکون آن در صفحه‌اصلی قابل نمایش خواهد بود و به صورت آفلاین هم کار می‌کند. در مورد چگونگی پیاده‌سازی برنامه به طوری که بتواند به صورت آفلاین هم اجرا شود قبلاً …